Vztah PLM a ERP

ERP a PLM plní ve výrobním podniku rozdílné úlohy

PLM určuje, jaký má produkt být a ERP podniku pomáhá při přeměně této vize ve skutečnost.

Lze to vyjádřit i tak, že systém PLM se stará o veškeré duševní vlastnictví týkající se podnikových produktů a systém ERP se stará o jejich realizaci nejefektivnějším možným způsobem s ohledem na zdroje, čas, odpad materiálu apod., zpravidla provázaně s finančními transakcemi.

První úvahy, skici, rozbory a návrhy probíhají ve vývojovém oddělení, využívají podkladů z PLM a ukládají se do jeho databáze. Po schválení přechází práce do konstrukce, užívají se aplikace CAx a všechny výsledky se uchovávají a spravují v PLM. Jak se výroba přibližuje, začne se uplatňovat i ERP. V předstihu se vybírají dodavatelé a objednávají se položky s delší dodací lhůtou. Spuštění a rozběh výroby zajišťuje ERP. Po ukončení výroby daného produktu se v režii ERP dále vyrábějí náhradní díly a zajišťuje servis pro zákazníky. PLM se v této době využívá hlavně jako zdroj potřebné dokumentace k výrobku.

Panuje shoda v tom, že ze všech systémů a řešení určených pro výrobní podniky jsou PLM a ERP nejdůležitější. PLM hraje hlavní roli při inovaci, vývoji a konstruování produktů, ERP při plánování a řízení procesů během jejich realizace. ERP ovšem plní i další důležité úlohy, které nemají přímý vztah k produktům, v účetnictví, personalistice a obecně ve správě a řízení společnosti.

PLM a ERP ve výrobním podniku mohou sice pracovat samostatně, je však velmi žádoucí, aby spolu byly co nejlépe propojené (integrované). V podniku pak neexistují žádné PLM ani ERP procesy, nýbrž pouze podnikové procesy. Procesní problémy se ve výrobním podniku nedají řešit separátně v PLM nebo ERP, ale jen společně na podnikové úrovni. Integrované PLM a ERP tvoří nejlepší prostředí pro rychlé a spolehlivé navrhování a realizaci inovovaných produktů. Inovace nejsou omezeny jen na konstrukci. Vývoj sice typicky probíhá v konstrukci, ale podněty k menším inovacím, které mohou zvýšit kvalitu resp. snížit náklady, často přicházejí z výroby a servisu.

Vývojový cyklus (PLM) se vyznačuje rychlými iteracemi a úpravami, realizační cyklus (ERP) má spíše lineární a opakované procesy. Mnoho informací z vývojového cyklu, včetně rozpracovanosti návrhů a plánů, se bez PLM formálně nezaznamenává a nesdílí. Tyto informace nejsou v ERP a typicky zůstávají jen v neřízených dokumentech a tabulkách. Při vývoji produktů se pracuje s velkým množstvím dat, která nemají nic společného s provozními útvary podniku. Většina z nich má cenu jen pro konstrukci, například dohledání slepých cest pomáhá pochopit přijatá rozhodnutí. Takové informace v ERP nejsou a sotva by tam byly k něčemu, ale jsou cenné v PLM.

Každá revize v PLM přitom může zahrnovat všechny související analýzy, návrhy, grafiku, dokumentaci a další informace, které jsou pro realizaci důležité teprve, když je tato revize uvolněna pro výrobu (jestli k tomu vůbec dojde). Moderní CAD systémy generují obrovské soubory a PLM tak potenciálně spravuje gigabyty dat pro každý jednotlivý produkt. Architektura ERP systémů pro tyto účely nevyhovuje a není k tomu ani důvod.

 

 

Vyzkoušejte si náš test