Oblasti PLM

Systémový inženýring

Systémový inženýring sbírá všechny požadavky na výrobky (primárně požadavky zákazníků, ale také požadavky regulatorních orgánů např. na bezpečnost, kvalitu atd.) a koordinuje práce na vývoji nových a inovacích stávajících výrobků.

Řízení produktů a jejich portfolia

Řízení produktů a jejich portfolia se zaměřuje na alokaci zdrojů potřebných pro vývoj a na sledování stavu projektů majících za úkol vývoj nových produktů. Řízení portfolia je nástrojem, který managementu pomáhá kontrolovat pokrok ve vývoji nových výrobků a rozhodovat o přidělování nedostatkových zdrojů.

Návrh produktů

Pro návrh produktů se používá CAD a příbuzné aplikace.

Řízení technologie

Do řízení technologie spadá rozvržení dílny, uspořádání výrobních linek, plánování strojů, technologické postupy, normování prací, počítačová podpora obrábění (CAM), počítačová podpora kvality (CAQ) aj.

PDM

Řízení výrobkových dat (PDM) bylo popsáno výše.

 

 

Vyzkoušejte si náš test