Co je PLM

Co je PLM?

Co je to PLM Software?

PLM (správa životního cyklu výrobku) představuje integraci dat, procesů, obchodních systémů a lidí v rámci rozšířeného podnikového prostředí do jednoho systému. Software PLM umožňuje tyto informace spravovat v rámci celého životního cyklu výrobku efektivně a s ohledem na náklady, od procesu tvorby myšlenky, přes návrh a výrobu až po jeho poskytování a vyřazení.

(tolik definice od celosvětově největšího dodavatele PLM, společnosti SIEMENS Industry Software)

PLM pokrývá pět hlavních oblastí

  • systémový inženýring (Systems engineering, SE)
  • řízení produktů a portfolia produktů (Product and portfolio management, PPM)
  • návrh produktů (Product design, CAx)
  • řízení technologie výroby (Manufacturing process management, MPM)
  • řízení výrobkových dat (Product data management, PDM)

Správa životního cyklu výrobku umožňuje realizovat inovace

PLM je možno považovat jak za informační, tak za podnikovou strategii. Tzn., že PLM sdružuje lidi, data, podnikové procesy a systémy a pro vlastní výrobní podnik i jeho partnery vytváří páteř informací o výrobku. Jako informační strategie umožňuje vytvoření koherentní datové struktury prostřednictvím konsolidace stávajících systémů. Jako podniková strategie umožňuje organizacím pracovat při konstrukci, výrobě a podpoře výrobků jako jeden tým a současně pro budoucí potřeby zaznamenávat osvědčené postupy a získané znalosti. Umožňuje vašemu podniku přinášet jednotná a informacemi podložená rozhodnutí ve všech fázích životního cyklu produktu.

Řešení PLM vytvářejí komplexní platformu pro

  • optimalizaci vztahů během životního cyklu a mezi organizacemi/odděleními
  • zavedení jednoho systému záznamů různých dat tak, aby správní lidé viděli správné informace ve správný čas a ve správném kontextu

 

 

Vyzkoušejte si náš test