1. 2. 2019

Stejně jako vaše společnost by i správa dat měla růst ve fázích

Velikost firmy není diktující faktor při rozhodování o implementaci PDM nebo PLM.


Velikost firmy není diktující faktor při rozhodování o implementaci PDM nebo PLM.

Dokonce i malí dodavatelé vyžadují stejnou míru shody procesů s velkými OEM výrobci. Zákon nerozlišuje. Proto je pravděpodobné, že i ty nejmenší společnosti by mohly nakonec využít PLM. Ale malá společnost nevydělá jejich Výběr PLMmiliony dolarů přes noc a ani by neměla mít jejich systém správy dat.

Prvním krokem k implementaci jakéhokoli systému je především získat data pod kontrolu a poté přidát funkce, jako je: workflow, správa shody, správa změn nebo řízení změn dodávek. A to začíná s PDM. Zda je PDM samostatný systém nebo podskupina systému PLM? Existuje mnoho možností, které budou vyhovovat potřebám jakékoli společnosti. I když je snadné zvolit systém správy dat od stejného dodavatele, který vyvíjí váš nástroj CAD, správné řešení pro správu dat nemusí pocházet od stejného dodavatele. Informace jsou životní krví vaší společnosti, takže se vyplatí obětovat čas, abyste řádně prozkoumali mnoho možností pro správu dat a informací.